Tumblelog by Soup.io
 • sasafl
 • eddynmth
 • somethingmore
 • bollabolla
 • ilostmyheadawhileago
 • stockholmsyndrome
 • daddysbaby
 • meowl
 • une-raconteuse
 • dontgiveup
 • batgirl
 • Asteraki
 • Iriss
 • sovielsand
 • tru-skawka
 • Pitch
 • misscherry
 • kuldi
 • deathrider
 • cuty
 • guyver
 • weronisza
 • rayvin
 • loganberryss
 • rysiu
 • friendstraveluk
 • 1oel
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

4840 48c0 500
Reposted fromkaiee kaiee viaBlackRAt BlackRAt
2300 13d0
Reposted fromsz sz viaikari ikari
9283 7be8
Reposted fromsosna sosna viaAndi Andi
6974 d1ab 500
Reposted fromfightling fightling viaAndi Andi
Reposted fromSanthe Santhe vianerdanel nerdanel
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRozaa Rozaa
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskylark skylark

June 22 2017

0435 3fc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamonjurka monjurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl